00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

PODYPLOMOWE STUDIA W BIAŁYMSTOKU
Data utworzenia: 2013-11-27 | Autor: Piotr Murdzia | Odsłon: 6901
28.01.2014

Szanowni Państwo,

Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku informuje o przedłużeniu terminu rekrutacji na Podyplomowe Studia do 28 lutego 2014 roku. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


-----------------------------------

Zapraszamy na trzysemestralne Podyplomowe Studia „SZACHY EDUKACJĄ PRZYSZŁOŚCI”!
CEN Uniwersytetu w BiałymstokuZASADY REKRUTACJI


1. FORMA REKRUTACJI
Rekrutacja na rok akademicki 2013/14 na Podyplomowe Studia „Szachy Edukacją Przyszłości” odbywa się drogą elektroniczną poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Link do IRK: https://irk.uwb.edu.pl

2. LIMIT MIEJSC
Limit miejsc: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń upływa 15 stycznia 2014 r.

3. WYMAGANE DOKUMENTY
Należy złożyć następujące dokumenty:
• odpis dyplomu,
• dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
• wygenerowane z systemu IRK podanie kandydata,
• kserokopia dowodu osobistego,
• kserokopia legitymacji szachowej (dotyczy osób z Rn ≥1800 pkt)
• potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

3. OPŁATY
A) Opłata za studia 3900 zł (płatna w 3 ratach)
B) Opłata rekrutacyjna 80 zł (bezzwrotna)

4. OCZEKIWANE KOMPETENCJE KANDYDATA
Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, a zwłaszcza dla nauczycieli, pragnących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć szachowych w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, ośrodki pracy pozaszkolnej).
Nie wymaga się od słuchaczy (nauczycieli) umiejętności gry w szachy, a jedynie otwartości na innowacje i nowe trendy w nauczaniu. Proponowane zajęcia obejmują podstawy gry w szachy, kształtowanie pojęć z dziedziny szachów, wybrane zagadnienia z kodeksu, metodykę nauczania szachów, wykorzystanie zasobów Internetu w nauczaniu oraz standardy kompetencji nauczyciela przedmiotu „szachy”.

5. WARUNEK URUCHOMIENIA STUDIÓW
Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 30 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

6. KONTAKT
Centrum Edukacji Nauczycieli Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
Tel/ fax (85) 745 74 10
http://cen.uwb.edu.pl
e-mail: cen@uwb.edu.pl
osoba do kontaktu: Karolina A. Włodkowska

  >>> informacja na stronie CEN Uniwersytetu w Białymstoku

DODATKOWE INFORMACJE

Program studiów obejmuje 350 godzin dydaktycznych.
Nauczyciele, posiadający ranking krajowy 1800 pkt i wyższy, zostaną zwolnieni z modułu „Podstawy gry” (60 godz.). Ponadto słuchacz, który zostanie zwolniony z w/w modułu, będzie miał obniżone koszty kształcenia.
Koordynatorem merytorycznym zagadnień szachowych jest p. Kamila Klimaszewska – nauczyciel dyplomowany z przedmioty szachy, trener II klasy państwowej

Zasady rekrutacji
rozmiar 0.81 MB | 2013-11-27 | Liczba pobrań: 57
 
 
Aktualnie online 28 gości