00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

WZD 2015 - KOMUNIKAT
Data utworzenia: 2015-05-18 | Autor: Piotr Murdzia | Odsłon: 4391
Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów
Polskiego Związku Szachowego
Warszawa, Hotel Mercure Warszawa Grand
20 czerwca 2015 rokuKomunikat nr 1 z dnia 18 czerwca 2015 roku
Informujemy, że poniżej opublikowane zostało Sprawozdanie Zarządu Polskiego Związku Szachowego za okres od 16 czerwca 2014 roku do 19 czerwca 2015 roku, na które składają się:

- sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PZSzach
- sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z opinią i raportem audytora
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


Zarząd Polskiego Związku Szachowego zwołuje na 20 czerwca 2015 r., na godzinę 10.30 ( I termin) i na godz. 11.00 (II termin), Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach.

Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej OLIMP Hotelu Mercure Warszawa Grand, ul. Krucza 28, Warszawa (X piętro).

Hotel Mercure Warszawa Grand jest położony w ścisłym centrum Warszawy, ok. 15 minut pieszo od dworca Warszawa Centralna.Porządek Obrad stanowi załącznik nr 1, a Regulamin Obrad załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

Do udziału w zebraniu z głosem stanowiącym uprawnieni są delegaci wybrani przez wojewódzkie zebrania członków PZSzach, zgodnie z par. 21 pkt. 2 statutu Polskiego Związku Szachowego oraz Ordynacją Wyborczą.

Przypominamy, że Wojewódzkie Związki Szachowe, w których delegatom wygasły już mandaty na Zjazd powinny przeprowadzić nowe wybory.

Jeżeli statut Związku Wojewódzkiego nie stanowi inaczej, w organizowanym przez Związek Wojewódzki zebraniu wyborczym na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach mają prawo brać udział z głosem stanowiącym, w sile jednego głosu każdy, przedstawiciele klubów/stowarzyszeń danego związku oraz zawodnicy niezrzeszeni w klubach/stowarzyszeniach, zarejestrowani bezpośrednio w Związku Wojewódzkim, w liczbie 1 przedstawiciel na każdych 50 tak zarejestrowanych zawodników w Związku Wojewódzkim.

Zwracamy uwagę, że zebranie wyborcze na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach, o którym mowa w statucie PZSzach, nie jest tożsame z Walnym Zgromadzeniem Delegatów Wojewódzkiego Związku Szachowego.


Jako podstawę do wyliczenia liczby mandatów przysługujących delegatom z poszczególnych wojewódzkich związków szachowych przyjęto kluby i stowarzyszenia posiadające członkostwo zwyczajne PZSzach wg stanu na 11 maja 2015 roku, tj. na dzień zakończenia elektronicznego głosowania Zarządu w sprawie przyjęcia nowych klubów w poczet członków PZSzach.


Ilość przysługujących mandatów została wyliczona wg zasady: ilość klubów - członków zwyczajnych - aktualna na dzień 11-05-2015 r. Każdy związek otrzymuje 1 mandat oraz 1 mandat za każdą rozpoczętą dziesiątkę zarejestrowanych klubów.
Ewentualne reklamacje w tej sprawie prosimy zgłaszać do biura PZSzach w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2015 roku i zostaną one rozpatrzone w terminie do 9 czerwca 2015 roku.

Prosimy Prezesów Wojewódzkich Związków szachowych o zgłoszenie delegatów na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie PZSzach do biura PZSzach na załączonym druku nr 3 w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2015 roku.

Poniżej załączniki:

Załącznik nr 1 - Porządek Obrad – projekt
Załącznik nr 2 - Regulamin Obrad – projekt
Załącznik nr 3 - Zgłoszenie Delegata na WZD
Statut PZSzach - tekst jednolity
Sprawozdanie finansowe:
- bilans 2014
- informacja dodatkowa 2014
- rachunek ZiS 2014
- opinia i raport biegłego rewidenta
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PZSzachPiotr Murdzia
Sekretarz Generalny PZSzach

 
Załącznik nr 1
rozmiar 0.04 MB | 2015-05-18 | Liczba pobrań: 123
Załącznik nr 2
rozmiar 0.05 MB | 2015-05-18 | Liczba pobrań: 41
Załącznik nr 3
rozmiar 0.03 MB | 2015-05-18 | Liczba pobrań: 43
Statut PZSzach tekst jednolity
rozmiar 0.10 MB | 2015-05-18 | Liczba pobrań: 25
Sprawozdanie finansowe
rozmiar 1.21 MB | 2015-06-18 | Liczba pobrań: 34
rozmiar 4.69 MB | 2015-06-18 | Liczba pobrań: 25
rozmiar 0.71 MB | 2015-06-18 | Liczba pobrań: 23
rozmiar 7.09 MB | 2015-06-18 | Liczba pobrań: 19
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
rozmiar 0.04 MB | 2015-06-18 | Liczba pobrań: 28
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PZSzach
rozmiar 1.21 MB | 2015-06-18 | Liczba pobrań: 45
 
 
Aktualnie online 26 gości