00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49
   Telefon/Fax: +48 22 841-41-92, +48 22 841-94-60
   e-mail: biuro@pzszach.org.pl
AKTUALNOŚCI | KONTAKT | KALENDARZ | KOMISJE | PZSZACH | WZSZACHY | FINANSE | LICENCJE | REGULAMINY | AKADEMIA | KNJBIS | CENTRALNY REJESTR

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej strony

PZSzach pod adresem pzszach.pl

Data utworzenia: 2010-12-21 | Autor: Piotr Wajszczyk | Odsłon: 9476
 
Skarbnik PZSzach pan Bogdan Jeżak wystąpił do Zarządu z dwoma wnioskami o wprowadzeniu zmian w regulaminie Klasyfikacyjno-Rankingowym PZSzach. w celu ułatwienia zdobywania tytułów i kategorii krajowych. Oto one:

1. Czy jesteś za możliwością uzyskiwania tytułów i kategorii krajowych w oparciu o ranking krajowy (przykładowo chodzi o możliwość potraktowania zawodnika z I kategorią i rankingiem FIDE 1848 jako 2000)?

2. Czy jesteś za obniżeniem rankingu (z 2300 do 2250 dla m, z 2200 do 2100 dla k analogicznie dla kobiet), po osiągnięciu którego (na liście rankingowej) zawodnik mający normy może otrzymać tytuł?

Oto zmiany w Regulaminie Klasyfikacyjno-Rankingowym PZSZach:

A.1.6 – Zawodnik posiada :
a) ranking międzynarodowy FIDE publikowany co dwa miesiące na liście rankingowej FIDE
b) ranking PZSzach – mający stałą wartość zależną od posiadanej kategorii

A.2.3
Tabela nr 1


Kategoria szachowa Oznaczenie kategorii Punktacja rankingowa
 
Kobiety Mężczyźni
Kobiety Mężczyźni
A. Tytuły międzynarodowe
Arcymistrz międzynarodowy
WGM GM
2300 2500
Mistrz międzynarodowy
WIM IM
2200 2400
Mistrz FIDE
WFM FM
2100 2300
Kandydat na Mistrza FIDE
WCM CM
2000 2200
B. Tytuły i kategorie centralne
Mistrz krajowy M
2100 2300
Kandydat na mistrza k
2000 2200
Kategoria pierwsza I
1800 2000
 C. Kategorie krajowe okręgowe
Kategoria druga II
1600 1800
Kategoria trzecia III
1400 1600
Kategoria czwarta IV
1250 1400
Kategoria piąta  V
1100 1200
 
 
Uwaga:

(a) Dla tytułów międzynarodowych liczba jest umownym poziomem siły gry zawodnika z danym tytułem i jest przyjmowana do obliczeń na kategorie i tytuły krajowe.
(b) Dla polskich tytułów i kategorii, wielkości rankingu podane w tabeli są stałe dla wszystkich zawodników . Są przyjmowane jako podstawa do wszystkich obliczeń.
(c) Zawodnika z tytułem międzynarodowym, nie mającego rankingu FIDE, przyjmuje się do celów klasyfikacyjnych z rankingiem PZSzach równym rankingowi mistrza krajowego.
(d) Zawodnicy i zawodniczki z jedną lub dwiema normami na tytuł kandydata na mistrza, co oznacza się jako kategorie I+ (I++), otrzymują rankingi 2100 (mężczyźni) i 1900 (kobiety).

B.2.7.3. Tytuł mistrza krajowego może być nadany wyłącznie zawodnikowi, który po wypełnieniu dwóch norm punktowych, ma
               w okresie ich ważności, co najmniej ranking FIDE R=2250 p. (mężczyźni), względnie R=2050 p. (kobiety) na aktualnej 
               liście rankingowej FIDE.
B.2.8.2. Tytuł kandydata na mistrza krajowego może być nadany wyłącznie zawodnikowi, który po wypełnieniu dwóch 
               norm punktowych, ma w okresie ich ważności, przynajmniej ranking FIDE R = 2100 p. 
               (mężczyźni), względnie R=1900 p. (kobiety) na aktualnej liście rankingowej FIDE.
               Zarząd po dyskusji w głosowaniu emailowym podjął decyzję o wprowadzeniu ww. zmian, Zmiany obowiązują od
               dnia 01.01.2011 r.

Pan Adam Curyło ma również dokonać ww. zmian w programie do kojarzeń ChessArbiter Pro.

 
Przewodniczący
Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach

/-/ Zenon Chojnicki
 
 
Aktualnie online 25 gości